Cuộc Chiến Ngoài Hành Tinh

Cuộc Chiến Ngoài Hành Tinh Halo: Nightfall (2015)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Ngoài Hành Tinh trong khi điều tra hoạt động khủng bố trên các thuộc địa xa xôi trên thế giới của Sedra, Jameson Locke và nhóm của ông đang bị kẹt trong một cuộc tấn công sinh học khủng khiếp mà phơi bày chúng với một nguy hiểm hơn nhiều.

Cuộc Chiến Ngoài Hành Tinh

Từ khóa

Bình Luận