Cuộc Chiến Producer

Cuộc Chiến Producer Songkram Nak Pun (2018)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Producer, Songkram Nak Pun câu chuyện này là về sự nổi lên của các diễn viên và người nổi tiếng trong ngành giải trí. Không chỉ là cuộc chiến giữa những người nổi tiếng, nhưng những người chiến đấu cổ và xương để xây dựng chúng vào họ là ai. Mọi người thường thấy cuộc chiến với những người nổi tiếng bởi vì họ là khuôn mặt, nhưng ít họ biết về các đại lý. Các đại lý, là những người biết mỗi inch và cm của một người nổi tiếng cuộc sống, họ có thể xây dựng bạn, hoặc giết chết sự nghiệp của bạn. Mỗi đại lý mong muốn có số 1 dara trong cơ quan của họ, và hầu như mọi đại lý sẽ bán linh hồn hoặc khách hàng của họ, vì lợi nhuận.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập