Cuộc Chiến Thế Kỷ

Cuộc Chiến Thế Kỷ Divine Retribution (2000)

Nội dung phim

Phim Cuộc Chiến Thế Kỷ: Phương Tân Hiệp và Đinh Dã là hai người bạn nhưng họ lại luôn đối đầu nhau trên công việc cũng như trong cuộc sống. Tân Hiệp là một người có tài, ông bẩm sinh đã có những trực giác nhanh nhạy vì thế ông đã rất thành công khi sử dụng điều đó và lĩnh vực chứng khoán cổ phiếu. Nhưng để đạt được thành công đó ông mất nhiều thứ trong cuộc sống người thân và bạn bè.

 Phim Cuộc Chiến Thế Kỷ có Đinh Dã ngược lại là người không bao giờ muốn mình thất bại kể cả trong cuộc sống hay công việc nhưng lại giống Tân Hiệp ở chỗ anh vẫn không thành công trong cuộc sống. Phim Cuộc Chiến Thế Kỷ chính là cuộc chiến giữa hai  người đàn ông này dù ai thắng hay bại thì họ là người hiểu rõ nhất vì chiến thắng không hẳn là có tất cả...

Từ khóa

Bình Luận