Cuộc Chiến Zombie Phần 2

Cuộc Chiến Zombie Phần 2 Z Nation Season 2 (2015)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Zombie Phần 2 câu chuyện đã được xảy ra ba năm sau khi virus zombie đã lây nhiễm tại Mỹ, một nhóm các anh hùng hàng ngày phải vận chuyển những người sống sót từ New York đến California, nơi mà các phòng thí nghiệm cần máu của họ để bào chế ra vắc xin trừ dịch bệnh này.

Cuộc Chiến Zombie Phần 2

Cuộc Chiến Zombie Phần 2

Cuộc Chiến Zombie Phần 2

Từ khóa

Bình Luận