Cuộc Gọi Khẩn Cấp 911 Phần 1

Cuộc Gọi Khẩn Cấp 911 Phần 1 9-1-1 Season 1 (2018)

Nội dung phim

Cuộc Gọi Khẩn Cấp 911 Phần 1, 9-1-1 Season 1 bộ phim sẽ là những góc riêng của nghề cảnh sát mà ít ai biết, thông qua bộ phim chúng ta còn khám phá những kinh nghiệm áp lực cao của cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và nhân viên cứu hỏa, những người bị đẩy vào tình huống đáng sợ nhất, gây chấn động và trái tim. Họ phải cố gắng để cân bằng cứu người với việc giải quyết vấn đề trong cuộc sống của họ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận