Cuộc Sống Mến Thương

Cuộc Sống Mến Thương Dear Zindagi (2016)

Nội dung phim

Cuộc Sống Mến Thương, Dear Zindagi là câu chuyện của Kaira, một nhà quay phim vừa chớm nở trong tìm kiếm của cuộc sống hoàn hảo. Một cơ hội gặp gỡ với Jug, một nhà tư tưởng độc đáo, giúp cô có được cái nhìn mới về cuộc sống. Cô phát hiện ra rằng hạnh phúc là tất cả về việc tìm kiếm sự thoải mái trong không hoàn hảo của cuộc sống.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận