Cuộc Xâm Lăng Của Người Nhân Bản

Cuộc Xâm Lăng Của Người Nhân Bản Invasion of the Body Snatchers (1978)

Nội dung phim

Cuộc Xâm Lăng Của Người Nhân Bản, Invasion of the Body Snatchers sự xâm nhập cổ điển hoang tưởng di chuyển các thiết lập cho cuộc xâm lược từ một thị trấn nhỏ để thành phố San Fransisco và bắt đầu như Matthew Bennell thông báo rằng một số bạn bè của mình đang phàn nàn rằng người thân của họ trong một số cách khác nhau.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận