Cuốn Phim Kinh Hoàng

Cuốn Phim Kinh Hoàng Found Footage 3D (2016)

Nội dung phim

Cuốn Phim Kinh Hoàng, Found Footage 3D vào ngày 26 tháng 5 năm 2014 tại Gonzales, Texas, với sự tham gia của Carter Roy, Alena von Stroheim, Chris O'Brien, Tom Saporito, Scott Allen Perry, Jessica Perrin và Scott Weinberg và kết thúc vào giữa tháng 6 năm 2014. Phim kể về một nhóm làm phim đi đến một căn nhà nhỏ xa xôi ở Central Texas để quay cuốn phim kinh dị thể loại "found footage" đầu tiên với định dạng 3D. 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận