Cương Thi Diệt Tà

Cương Thi Diệt Tà The Musical Vampire (1992)

Nội dung phim

Cương Thi Diệt Tà Là một phần của zombie / ma cà rồng / con quỷ đêm, tôi và Von xem này (cos Evil Dead là không sẵn sàng). Đối với một, một bộ phim ma cà rồng HK của nó, và như bị cắm trại và vui nhộn như thế này là một thể loại của nó đó là tất cả nhưng đã chết ngay bây giờ. Vì lý do này, tôi thấy vui vẻ bộ phim này để xem vì nỗi nhớ của tất cả, cũng như chỉ ra tất cả các lỗ hổng rõ ràng và sai sót của bộ phim. Nhưng không bao giờ một lần nữa tôi sẽ xem này.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận