Cương Thi Vương Gia

Cương Thi Vương Gia Hopping Vampire vs Zombie (2015)

Nội dung phim

Truyền thuyết về Cương Thi trong phim Cương Thi Vương Gia là lấy bối cảnh năm 2030, sau cuộc khủng hoảng virus toàn cầu, thị trấn Thiên Chúa đã trở thành một vùng đất thống trị của zombie. Một Cương Thi Vương Gia từ thời Thanh triều đã phục sinh, hắn học cách thích nghi với lối sống hiện đại, lãnh đạo người dân chống lại Zombie. Cuộc đối đầu khóc liệt...

Cương Thi Vương Gia, Hopping Vampire vs Zombie

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập