Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký Tribes And Empires Storm Of Prophecy (2017)

Nội dung phim

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, Tribes And Empires Storm Of Prophecy câu chuyện kể về tình huynh đệ của một hoàng tử nửa bán nguyệt nửa người bị bỏ tù, một đứa con trai bị bỏ rơi của một vị tướng, và là người thừa kế của một bộ lạc bị giết hại khi họ khám phá những bí mật của quá khứ của họ và tìm cả sự trả thù và công bằng cho những người họ yêu.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận