Đã Đến Lúc

Đã Đến Lúc About Time (2018)

Nội dung phim

Đã Đến Lúc, About Time câu chuyện về cô gái có khả năng nhìn thấy “Thời gian Sống Chết” của mọi người xung quanh, kể cả bản thân cô, và người anh hùng bằng cách nào đó sẽ có thể ngăn chặn “thời gian” của cô mà không nhấc ngón tay lên. Câu chuyện này sẽ theo thời gian bị dừng lại, mở rộng và thậm chí bị xóa đi qua tình yêu mà họ dành cho nhau.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập