Dạ Khúc Đêm Giáng Sinh

Dạ Khúc Đêm Giáng Sinh A Christmas Song (2012)

Nội dung phim

Tại thành phố New York, Kasdan Cresswell Academy là kết quả của một sự hợp chỉ xảy ra giữa một tất cả các cô gái học với tất cả trẻ em trai học vào một trường coed. Đến đầu học kỳ đầu tiên Kasdan Creswell, không phải tất cả các khía cạnh của việc sáp nhập đã được ủi-out. Trong những gì đã là một chương trình âm nhạc bị đe dọa ở cả hai trường, giám đốc Kasdan của âm nhạc Diana Thiessen và giám đốc âm nhạc Ken Stoddard Creswell vẫn có công việc giảng dạy âm nhạc trong việc sáp nhập chạy các chương trình âm nhạc song song, nó không được rõ ràng những gì sẽ xảy ra đối với một trong các công việc của họ dựa trên các vấn đề tiền tệ, với khả năng cả hai sẽ có việc làm vào cuối của việc sáp nhập thấp hoàn thành.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận