Đặc Vụ Gà Mờ

Đặc Vụ Gà Mờ Ratchet & Clank (2016)

Nội dung phim

Đặc Vụ Gà Mờ, Ratchet & Clank một bối cảnh phim ở ngoài vũ trụ Solana xa xôi. Mọi thứ đều yên bình cho đến khi Chairman Drek và món vũ khí hủy diệt của y xuất hiện. Với ý đồ điên rồ là phá hủy mọi hành tinh trong vũ trụ Solana, y âm thầm xây dựng cho mình một đội quân đông đảo và thiên chiến. Nắm được thông tin này, Ratchet và người bạn mới của mình là chú robot Clank phải tìm cách cảnh báo cho lực lượng vệ binh Galactic Rangers nhằm chặn đứng âm mưu này.

Đặc Vụ Gà Mờ, Ratchet Clank

Đặc Vụ Gà Mờ, Ratchet Clank

Đặc Vụ Gà Mờ, Ratchet Clank

Từ khóa

Bình Luận