Đại Chiến Thành Ansi

Đại Chiến Thành Ansi The Great Battle (2018)

Lịch chiếu : 05/10/2018

Nội dung phim

Đại Chiến Thành Ansi, The Great Battle một bộ phim lịch sử về cuộc vây hãm Ansi Fortress và trận chiến sử thi tám mươi tám ngày mà Yang Man-chun và quân đội Goguryeo của ông đã chiến đấu chống lại 500.000 người đàn ông xâm lược nhà Đường để bảo vệ nó.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập