Đại Đường Huyền Trang

Đại Đường Huyền Trang Da Tang Xuan Zang (2016)

Nội dung phim

Đại Đường Huyền Trang, Da Tang Xuan Zang là câu chuyện về hơn 1300 năm trước, pháp sư Huyền Trang đã một mình đến đền Nalanda ở Ấn Độ để nghiên cứu phật học. Để đảm bảo tính chân thực cho Đại Đường Huyền Trang, đoàn làm phim đã cất công đến tận đền Nalanda để quay ngoại cảnh, đồng thời tìm hiểu các ghi chép có liên quan đến nhân vật Huyền Trang.

Đại Đường Huyền Trang, Da Tang Xuan Zang

Từ khóa

Bình Luận