Đại Đường Vinh Diệu 2

Đại Đường Vinh Diệu 2 The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017)

Nội dung phim

Đại Đường Vinh Diệu 2, The Glory Of Tang Dynasty 2 sau khi Trầm Trân Châu được đăng cơ hoàng hậu, cô đã sinh cho hoàng đế một thái tử Lý Thích. Và mọi khó khăn ganh tị trong hoàng cung Lý Thích đều trải qua, sau khi hoàng đế băng hà Lý Thích lên làm vua lấy danh là Đường Đức Tông. Trải qua những gì mà mẹ mình cố gắn vun đắp, Lý Thích sắc phong mẹ mình làm mâu nhân thiên hạ để ghi nhớ công lao của mẹ mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận