Danh Sách Đen Phần 3

Danh Sách Đen Phần 3 The Blacklist Season 3 (2015)

Nội dung phim

Danh Sách Đen Phần 3 kể về Agent Keen và Red là trên chạy từ FBI, trong khi Dembe nhận được liên lạc đó sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của mình.

Danh Sách Đen Phần 3

Danh Sách Đen Phần 3

Danh Sách Đen Phần 3

Từ khóa

Bình Luận