Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký The Lost Tomb (2015)

Nội dung phim

Đạo Mộ Bút Ký một bộ phim trung quốc được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nam Phái Tam Thúc. Năm mươi năm trước, một nhóm thổ phu tử (dân trộm mộ) đã tìm được quyển sách lụa, trên đó ghi lại vị trí của một cổ mộ kỳ bí từ thời Chiến Quốc. Có điều đám thổ phu tử đó gặp chuyện vô cùng hung hiểm dưới mặt đất, hầu như toàn bộ đều bỏ mạng. 50 năm sau, cháu của một trong số những thổ phu tử ngày ấy vô tình phát hiện ra bí mật trong bút ký của ông mình, bèn tập hợp một nhóm những cao thủ trộm mộ có kinh nghiệm phong phú, quyết định lên đường tìm bảo vật.

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Từ khóa

Bình Luận