Đảo Người Chết

Đảo Người Chết Survival Of The Dead (2009)

Nội dung phim

Đảo Người Chết này là phần mới nhất trong loạt phim “Dead” của Romero, được bắt đầu từ năm 1968 với phim “Night of the Living Dead”. Phần mới nhất lấy bối cảnh ở trên một hòn đảo, những người dân ở đây phải chống lại thảm họa xác chết sống dậy và đồng thời hy vọng tìm ra được một phương pháp để đưa người thân đã thành ma sống của họ trở lại thành người.

Đảo Người Chết

Đảo Người Chết

Đảo Người Chết

Từ khóa

Bình Luận