Đất

Đất The Land (2005)

Nội dung phim

Bộ phim rất hay, sâu sắc và tinh tế về con người Hàn Quốc và cuộc cách mạng quốc dân của nhân dân Hàn Quốc.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận