Đấu Trường Sinh Tử

Đấu Trường Sinh Tử The Hunger Games (2012)

Nội dung phim

Đấu Trường Sinh Tử là câu chuyện từ một tương lai đen tối, khi mà các cường quốc lớn thống trị của Panem được chia thành 12 quận và Capitol. Cứ đến mỗi năm hai đại diện trẻ từ mỗi quận được lựa chọn ra bằng cách bốc thăm để tham gia trong The Hunger Games. Khi các thành viên tham gia sẽ phải dốc hết sức của mình và đánh thức tiềm năng độc ác của mình để thi đấu, các trò chơi truyền hình được phát sóng trên toàn Panem. 24 người tham gia bị buộc phải loại bỏ đối thủ cạnh tranh của họ để khi các công dân của Panem được yêu cầu để thi đấu.

The Hunger Games, Đấu Trường Sinh Tử

Từ khóa

Bình Luận