Đế Chế Vàng Đen

Đế Chế Vàng Đen Syriana (2005)

Nội dung phim

Đế Chế Vàng Đen, Syriana một cuộc tranh giành các mỏ dầu diễn ra gay gắt khi động thái này nhằm đáp lại cho Connex mất một số mỏ dầu ở vùng Vịnh Ba Tư như Prince Nasir Al-Subaai, Bộ trưởng Ngoại giao nước ông, và con trai lớn nhất của Emir và do đó là người thừa kế ngai vàng, đã ký một hợp đồng với Trung Quốc thay thế. Như Killen bằng cách nào đó đã cố gắng để có được hợp đồng cho các mỏ dầu ở Kazahkstan, việc sáp nhập sẽ cho Connex-Killen kiểm soát thêm của ngành công nghiệp ở Trung Đông.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận