Đêm Của Những Xác Chết

Đêm Của Những Xác Chết Night Of The Living Dead (1990)

Nội dung phim

Đêm Của Những Xác Chết là bộ phim bậc thầy của tất cả những bộ phim về những thây ma mặc dù doanh thu phòng vé của nó không phải là xuất sắc nhất. George A. Romero đã tự viết chính phần này cho bộ phim bởi ông và các thành viên trong đoàn làm phim đã bị cướp lợi nhuận từ phiên bản gốc. Chính vì lí do lợi nhuận mà bộ phim có vô cùng nhiều những thiếu sót trong khâu kịch bản.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận