Đêm Kinh Hoàng Trước Giáng Sinh

Đêm Kinh Hoàng Trước Giáng Sinh The Nightmare Before Christmas (2000)

Nội dung phim

Mỗi một ngày lễ có một thế giới riêng của nó. Ngày Halloween có thế giới của Halloween, nơi mà những con ma không sợ ánh mặt trời vì đó là mặt trời Halloween. Chúng ta yêu thích lễ hội Halloween vì mỗi năm chỉ diễn ra một lần nhưng Jack Skellington - ông hoàng của lễ hội Halloween đã chán cái cảnh một năm chỉ được làm việc một lần để rồi lại ngồi chờ đến lễ hội Halloween năm sau...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận