Dị Nhân Thiên Bẩm

Dị Nhân Thiên Bẩm Cleverman (2016)

Nội dung phim

Bối cảnh vào thời đại cận tương lai, bởi vì con người cảm thấy hoàn cảnh sống của bản thân không còn thích hợp nữa và mong muốn một cuộc sống bình yên hòa bình. Và họ cũng bắt đầu đi gây chiến với các sinh vật ngoài hành tinh mong muốn có nô dịch hoặc sát hại hết tất cả sinh khác ngoài hành tinh đó. Và rồi những sinh vật ngoài hành tinh đó trong quá trình đấu tranh gian khổ và vất vả chỉ để mưu cầu sự sống. Ý tưởng ban đầu của bộ phim do Ryan Griffen đưa ra, muốn nói đến hai anh em sống chung với nhau nhưng tình cảm lại không mấy thân thiết bị bắt ép phải đoàn kết với nhau để đấu tranh với cuộc sống hiện tại.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận