Điềm Báo

Điềm Báo Yogen (Premonition) (2004)

Nội dung phim

Trong khi dừng lại ở một trạm điện thoại bên lề đường để truyền công việc của mình thông qua Internet để các trường đại học, giáo sư Hideki Satomi tìm thấy một mảnh của tờ báo với hình ảnh của con gái năm tuổi của ông Nana trong phần lời cáo phó. Ông thấy vợ ông Ayaka Satomi cố gắng để giải phóng con gái của họ từ các dây an toàn, khi một chiếc xe tải mà không lái đánh xe của mình giết chết Nana.

Từ khóa

Bình Luận