Điểm mù Phần 2

Điểm mù Phần 2 Blindspot Season 2 (2016)

Nội dung phim

Ngay sau khi bắt giữ Weller Jane có người đưa cô đi và giữ cô trong ba tháng. Cô trốn thoát. Sau Weller và nhóm được tiếp cận bởi một người nào đó từ NSA, người nói với họ rằng cô ấy nghĩ rằng Jane là một phần của mạng lưới khủng bố. ông nói với họ rằng họ cần phải tìm cô ấy để họ có thể hạ gục những kẻ khủng bố. Cô nói với họ nơi Jane và họ nhận được ở đó và hỏi cô ấy và cô ấy nói với họ về Oscar và Mayfair. Một từ NSA quyết định gửi cho cô ấy ra để liên lạc với mạng. Họ trồng một lỗi trên của cô, nhưng cô bỏ nó, nhưng các nhà máy phẫu NSA nhau nhưng khi Weller biết điều này, ông có Patterson tắt nó đi. Và Jane gặp một số người biết mình, người nói với cô cô là ai.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận