Đoàn Tùy Tùng

Đoàn Tùy Tùng Entourage (2015)

Nội dung phim

Đoàn Tùy Tùng phim này chọn nơi mà các chương trình truyền hình đã kết thúc. Vincent Chase được cung cấp một vai trò của đại lý cũ của ông bây giờ ông chủ Studio Ari Gold trong một bộ phim ông đang phát triển. Vincent đồng ý với điều kiện là ông được phép chỉ đạo bộ phim cũng có. Gần một năm sau đó, Vince là không chắc chắn nếu bộ phim đã sẵn sàng, vì vậy ông hỏi Ari cho tiền để hoàn thành bộ phim.

Đoàn Tùy Tùng - Entourage

Đoàn Tùy Tùng - Entourage

Đoàn Tùy Tùng - Entourage

Từ khóa

Bình Luận