Đoạt Mạng

Đoạt Mạng Taking Lives (2004)

Nội dung phim

Đoạt Mạng Một nhân viên FBI là Illeana Scott được gứi tới Canada để giúp cảnh sát thành phố Montreal bắt giữ 1 tên tội phạm giết người hàng loạt . Tên giết người này giết rất nhiều người và ăn cắp thân phận của nạn nhân . Đoạt Mạng Tuy Illena không thích hợp được với hoàn cảnh làm việc mới và thường tỏ ra khó chịu với các bạn đồng nghiệp nhưng cuối cùng cô cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận