Độc Nhãn Kiếm Khách

Độc Nhãn Kiếm Khách Voraiya (2016)

Nội dung phim

Độc Nhãn Kiếm Khách, Voraiya tuy bị mù 1 mắt nhưng kiếm khách Mã Lai Dã lại có tài dùng kiếm phi thường. Sau khi ân nhân bị bọn tham quan sát hại, anh vô tình bị cuốn vào cuộc tranh chấp quyền lực của cách thế lực triều đình. Trong lúc âm thầm trả thù cho ân nhân, hết lần này đến lần khác anh bị kẻ thù truy sát trải qua bao phen mại hiểm tính mạng

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận