Đội Bóng Đa Sắc Tộc

Đội Bóng Đa Sắc Tộc Woodlawn (2015)

Nội dung phim

Đội Bóng Đa Sắc Tộc một bộ phim được dựa trên cuộc đời có thật của một đội bóng đá trường trung học Woodlawn tại Birmingham, với các tình trạng phân biệt chủng tộc trên đất mỹ, Alabama một cầu thủ xuất sắc hướng dẫn những người bị kỳ thị vực dậy để hước cuộc đời cho Đấng Christ trong những năm 1970 khi nạn phân biệt chủng tộc dâng cao...

Đội Bóng Đa Sắc Tộc, Woodlawn

Đội Bóng Đa Sắc Tộc, Woodlawn

Đội Bóng Đa Sắc Tộc, Woodlawn

Từ khóa

Bình Luận