Đối Đầu

Đối Đầu Interrogation (2016)

Nội dung phim

Đối Đầu, Interrogation một sự việ xảy ra sau khi FBI nhận được một mối đe dọa gây nguy hiểm cho toàn bộ thành phố, một thẩm vấn (Copeland) và chuyên gia CNTT (Perry) đang rơi vào một loạt các trò chơi tâm với một sư hình sự, tuyệt vọng chạy đua với thời gian để khám phá những chương trình thật sự của nhân vật phản diện như họ chiến đấu để bảo vệ hàng ngàn sinh mạng. Copeland và Perry cung cấp một đòn knock-out trong phim kinh dị điện khí này mà crackles với cạnh của-bạn-ghế hồi hộp.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận