Đời Gái Gọi

Đời Gái Gọi Bruna Surfistinha (2011)

Nội dung phim

Raquel là một cô gái, thông qua một gia đình trung lưu, cô bắt đầu nổi loạn và theo học đại học truyền thống tại Sao Paolo, trở thành gái gọi. Và từ đó cuộc đời cô bắt đầu với những dấu chấm hỏi không đi về đâu...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận