Đời Là Thế

Đời Là Thế The World Made Straight (2015)

Nội dung phim

Đời Là Thế là câu chuyện trong một cộng đồng nông thôn Appalachian bị ám ảnh bởi những di sản của một vụ thảm sát nội chiến, một thanh niên nổi loạn cuộc đấu tranh để thoát khỏi sự bạo lực đó sẽ ràng buộc anh về quá khứ.

Đời Là Thế

Đời Là Thế

Đời Là Thế

Từ khóa

Bình Luận