Đội Săn Tiền Thưởng Phần 3

Đội Săn Tiền Thưởng Phần 3 Killjoys Season 3 (2017)

Nội dung phim

Đội Săn Tiền Thưởng Phần 3, Killjoys Season 3 cuộc phiêu lưu của Dutch và D'avin, với sự giúp đỡ của một tổng tham mưu kỳ dị, đang đi săn tìm một loại vũ khí sẽ đưa ra Hullen; Johnny nhận được một SOS từ Clara, dẫn anh ta vào thế giới ngầm của Hackmods. John tìm kiếm Clara dưới da của một số người. Hà Lan và D'avin cố gắng đào tạo một người thay thế.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận