Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2 The Haunted Cop Shop II (1988)

Nội dung phim

Trạm Cảnh sát Hồng Kông là cản với ma cà rồng và các quan chức cảnh sát lo sợ có nhiều trong thành phố, đe dọa nhân loại. Do đó, các Giám Đốc tuyển dụng nhiều nhân viên cảnh sát tham gia "Ghostbusters" đơn vị của mình. Họ được đưa đến một căn cứ quân sự cho đào tạo, nơi mà nó cũng bị nhiễm khuẩn với các hoạt động ma cà rồng. Trong khi các tân binh mới trải qua huấn luyện, cựu chiến binh "Ghostbusters" đơn vị thành viên Man-Chill (Ricky Hui) tình cờ hai chiếc quan tài trong một khu vực xa xôi trong cơ sở, nơi ẩn náu của hai khốc liệt, ma cà rồng nữ.

Đồn Cảnh Sát Ma Ám 2, The Haunted Cop Shop II

Từ khóa

Bình Luận