Đòn Trừng Phạt 3

Đòn Trừng Phạt 3 Rampage: President Down (2016)

Nội dung phim

Đòn Trừng Phạt 3, Rampage: President Down lần này Bill Williamson đã trở lại, và sống tốt và làm một nhiệm vụ trinh sát xung quanh DC thời gian này ông muốn gây ra một sự gián đoạn dân số lớn trong vòng Hoa Kỳ mà dẫn đến những hậu quả nghiêm vang vọng khắp thế giới. Nhiệm vụ mới của ông thời gian này để mang lại hỏng Các Tổng thống của Hoa Kỳ và các chi tiết mật vụ của ông. Bill mang với anh ta tất cả các quái vật trong tàn phá và nồng độ axit trong 2 bộ phim trước đó.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận