Du Hành Giữa Các Vì Sao 7

Du Hành Giữa Các Vì Sao 7 Star Trek: Generations (1994)

Nội dung phim

Du Hành Giữa Các Vì Sao 7, Star Trek: Generations Trong những năm cuối thế kỷ 23, các chuyến đi dạ tiệc đầu tiên của mới được đặt tên thánh Enterprise-B tự hào danh nhân như Pavel Chekov, Montgomery Scott và các huyền thoại của thuyền trưởng James T. Kirk như khách. Nhưng chuyến đi đầu tiên hướng về thảm họa như phi thuyền không chuẩn bị buộc phải giải cứu hai tàu vận tải từ một dải ruy băng năng lượng bí ẩn. Các doanh nghiệp quản lý để tiết kiệm một số ít các hành khách của tàu và hầu như không thành công hiện còn nguyên vẹn ...

Du Hành Giữa Các Vì Sao 7

Từ khóa

Bình Luận