Đứa Trẻ Thứ 44

Đứa Trẻ Thứ 44 Child 44 (2015)

Nội dung phim

Đứa Trẻ Thứ 44 có cốt truyện kể về một pro-Stalin sĩ quan an ninh lý tưởng là người quyết định để điều tra một loạt các vụ giết trẻ em ở một đất nước mà được cho là loại tội phạm này không tồn tại. Nhà nước sẽ không nghe thấy sự tồn tại của một kẻ giết con hãy cho mình một kẻ giết người hàng loạt. Ông bị giáng chức và sống lưu vong nhưng quyết định, chỉ với sự giúp đỡ của vợ, để tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Đứa Trẻ Thứ 44 - Child 44

Đứa Trẻ Thứ 44 - Child 44

Đứa Trẻ Thứ 44 - Child 44

Từ khóa

Bình Luận