Dũng Sĩ Héc-quyn

Dũng Sĩ Héc-quyn Hercules (1997)

Nội dung phim

Dũng Sĩ Héc-quyn, Hercules sự ra đời của Hercules, con trai của Zeus với Hera. Trong khi hầu hết các thần đều vui mừng thì Hades lại không. Hắn lui về âm phủ và được các nữ thần số mệnh cho biết, trong 18 năm nữa, một đường thẳng tạo bởi các hành tinh sẽ chỉ chỗ tới nơi các Titan bị nhốt để thả chúng ra, tiêu diệt Zeus và chiếm núi Olympus, nhưng chỉ khi Hercules không can dự.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận