Đường Dẫn Phần 1

Đường Dẫn Phần 1 The Path Season 1 (2016)

Nội dung phim

Đường Dẫn Phần 1, The Path Season 1 Cal, trở lại từ ba năm ở San Diego, dẫn Phong Trào Meyerist trên một sứ mệnh cứu trợ thiên tai ở New Hampshire. Eddie trở về nhà sau khi hoàn thành đào tạo 6R mình ở Peru, nơi ông đã thấy một tầm nhìn kinh hoàng của chân lý của tổ chức. Eddie và Sarah bắt đầu Chương trình Rehab Ngoại tình, trong khi Hawk làm cho một người bạn mới trong Ashley, một cô gái nổi tiếng tuổi của mình những người cần giúp đỡ tài chính của gia đình cô. Trong khi đó, Cal cung cấp để giúp con trai nghiện ma túy là một nhà tài trợ giàu có.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận