Đường Đua Hy Vọng: Phát Bắn Uy Lực

Đường Đua Hy Vọng: Phát Bắn Uy Lực Project S The Series: Shoot! I Love You (2017)

Nội dung phim

Phát Bắn Uy Lực, Shoot! I Love You Bo không có kinh nghiệm trong bắn cung. Nhưng để có được người mà cô ấy thích (Ashwin), cô kéo một người bạn trong việc học thể thao. Tuy nhiên, họ gặp Frame. Tình bạn của họ sẽ thay đổi mãi mãi? Bo tương lai là gì?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận