Duyên Tình Tiền Kiếp

Duyên Tình Tiền Kiếp (2015)

Nội dung phim

Duyên Tình Tiền Kiếp nói về câu chuyện thửa xa xưa, khi Aom- trưởng nữ của dòng họ Qisataji đã từng yêu Pong- hậu duệ của dòng họ Qisataji, hơn tất cả mọi tình yêu trên thế giới này cộng lại, và Pong, trước khi nhận nhiệm vụ ở ngoài thành, cũng đã hứa sẽ quay về cưới Aom, nhưng rồi lời hứa ấy bỗng chốc trở thành mây khói khi Aoen xuất hiện...

Duyên Tình Tiền Kiếp

Duyên Tình Tiền Kiếp

Từ khóa

Bình Luận