Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Gã Khổng Lồ Hung Tợn Axe Giant: The Wrath of Paul Bunyan (2013)

Nội dung phim

Gã Khổng Lồ Hung Tợn bộ phim kể về truyền thuyết văn hóa dân gian vùng Bắc Mỹ lưu tryền lại một câu chuyện về người rừng khổng lồ sống trong khu rừng rậm, gã là nỗi sợ hãi ám ảnh với dân chúng. Nhóm thanh niên được dẫn vào rừng để được huấn luyện thích nghi với môi trường sống độc lập trong rừng, nhưng những bài tập luyện đầu tiên chưa được dạy, họ đã phải đối mặt những tiếng thét ghê rợn về đêm vọng lại, những bộ xương thú vương vãi khắp cánh rừng, huyền thoại về gã người rừng khổng lồ được kể lại dưới ánh lửa bập bùng, nhóm thanh niên cười phá lên cho rằng đó chỉ là truyền thuyết... Cho đến khi đi sâu vào cánh rừng già, họ kinh hãi nhận ra rằng truyền thuyết là có thật...

Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Gã Khổng Lồ Hung Tợn

Từ khóa

Bình Luận