Gặp Gỡ Thông Gia

Gặp Gỡ Thông Gia Meet The Fockers (2004)

Nội dung phim

Gặp Gỡ Thông Gia là câu chuyện sau khi được sự cho phép để nam y tá Greg Focker kết hôn với con gái của ông, cựu CIA người đàn ông Jack Byrnes và du lịch vợ đến Miami để cha mẹ của Greg, người khoảng thời gian này là ông bà Focker, những người như khác nhau từ họ khi có thể . Khi được hỏi trong bộ phim đầu tiên, những gì sắp xếp của những tên con trai của họ Gaylord Focker M.?

Gặp Gỡ Thông Gia - Meet The Fockers

Gặp Gỡ Thông Gia - Meet The Fockers

Gặp Gỡ Thông Gia - Meet The Fockers

Từ khóa

Bình Luận