Giá Trị Thật Của Hàng Hiệu

Giá Trị Thật Của Hàng Hiệu The True Cost (2015)

Nội dung phim

Giá Trị Thật Của Hàng Hiệu, The True Cost câu chuyện về những bộ quần áo mà còn người mặc hàng ngày, những người tạo ra chúng, và những ảnh hưởng mà ngành công nghiệp đang có trên thế giới của chúng ta. Giá quần áo đã giảm trong nhiều thập kỷ, trong khi chi phí của con người và môi trường đã tăng lên đáng kể. Chi phí thực sự là một bộ phim tài liệu mang tính đột phá kéo tấm màn về câu chuyện chưa kể và yêu cầu chúng tôi xem xét, ai thực sự trả giá cho quần áo của chúng tôi?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận