Giấc Mơ Hoàng Đế

Giấc Mơ Hoàng Đế The King’s Dream (2012)

Nội dung phim

Bộ phim Giấc Mơ Hoàng Đế cổ trang lấy bối cảnh thời Tam Hàn, trong bối cảnh loạn lạc, chiến tranh giành lảnh thổ liên miên là đề tài thể loại cổ trang câu chuyện về những người được mệnh danh là "anh hùng của thời đại" vua Muyeol (Kim Chunchu) và đại tướng quân Kim Yushin liên minh với quân đội nhà Đường đánh bại Baekje, Goguryeo và thống nhất đất nước (Unifed Silla) mở ra thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử Triều Tiên...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận