Giấc Mộng Hoàng Đế

Giấc Mộng Hoàng Đế The Great King's Dream (2012)

Nội dung phim

Bộ phim lấy bối cảnh thời Tam Hàn, là câu chuyện về những người được mệnh danh là "anh hùng của thời đại" vua Muyeol (Kim Chunchu) và đại tướng quân Kim Yushin liên minh với quân đội nhà Đường đánh bại Baekje, Goguryeo và thống nhất đất nước (Unifed Silla) mở ra thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử Triều Tiên.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận