Giải Cứu Thế Giới 1

Giải Cứu Thế Giới 1 Heroes Season 1 (2006)

Nội dung phim

Giải Cứu Thế Giới 1, Heroes Season 1 tại New York, Peter Petrelli là em trai của Nathan Petrelli, một ứng viên quá tham vọng và vô đạo đức cho vị nghị sĩ New York kế tiếp. Peter bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ và bắt đầu tin rằng mình có thể bay, nhưng Nathan tỏ ra hoài nghi về những tuyên bố của anh trai mình. Peter quyết định chứng minh lý thuyết của mình và nhảy ra khỏi mái nhà của một tòa nhà trong một con hẻm, anh trai anh bay và cứu anh ta ... tiết lộ rằng Nathan có khả năng bay, chứ không phải Peter.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận